Ditt bidrag gör skillnad

Om du vill skänka pengar till CMC genom oss så gör du det lättast genom att sätta in pengar på plusgiro 582340-6. Du kan i betalningsinformationen uppge om du vill skänka till något specifikt projekt eller om du vill stötta genom Person-to-Person-programmet. Du kan också ange din mailadress så får du del av våra utskick och uppföljning när det gäller ditt bidrag. Om du önskar skänka pengar anonymt så tas även dessa bidrag tacksamt emot. Om du vill bidra på något annat sätt så är du mer än välkommen att kontakta oss och komma med förslag.